Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Bellaterra, 6 i 7 de juny de 2002
+ e d i t o r i a l Benvolgudes companyes i companys

Teniu a la vostra pantalla el primer número de la col·lecció Papers de Tradumàtica. Aquesta col·lecció pretèn servir de complement a la Revista Tradumàtica. I si bé ambdues estan orientades a les tecnologies de la informació aplicades a la traducció, difereixen en la manera d'abordar els diferents temes susceptibles de ser tractats. ... Català Castellano English <clic! Editorial .pdf

 
  · e n l l a ç o s · T r a d u m à t i c a ·
  Jornades
Tradumàtica
Revista
Tradumàtica
Màster
en Tradumàtica
Llista
Tradumàtica
  · c r è d i t s · i · c o n t a c t e s ·
  Edició
Patricia Rodríguez
Disseny
Mònica Fernández
Producció
Igor Bogdanovic
Departament
de Traducció i d'Interpretació
de la UAB
  traducció Castellano
Patricia Rodríguez Inés
Català
Montse Font Roura
English
Paul Taylor
 
[resolució 800x600 - Internet Explorer - Darrera actualització : 19.02.03]