Tradumàtica 04
Traducció automàtica

ISSN: 1578-7559

Desembre del 2006


   
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Àmbits d'ús de la TA
Joan Vilarnau,
Professor del Màster de Tradumàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona
 
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Integració de la TA en el procés professional de la traducció
Toni Badia, GLiCom, Barcelona Media – Centre d’Innovació i
Departament de Traducció i Filologia, Universitat Pompeu Fabra
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Sistemes de traducció automàtica per al castellà i el català
Guillem Massó Sanabre, GLiCom, Barcelona Media - Centre d'Innovació
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
MT+TM+QA: The Future is Ours
Alan K. Melby, Brigham Young Univerisity at Provo, USA
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
La recerca lingüística en la TA
Maite Melero i Nogués, GLiCom, Universitat Pompeu Fabra
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Computational Linguistics and Machine Translation Research and Development
David Farwell, Computing Research Laboratory,
New Mexico State University, USA
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
La traducció automàtica a internet
Antoni Oliver, Universitat Oberta de Catalunya
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Cas d'integració de la TA: Microsoft
Maite Melero i Nogués, Grup de Lingüística Computacional,
Universitat Pompeu Fabra
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract
Cas d'integració de la TA: el Periódico
Ricard Fité, Coordinador lingüístic de El Periódico de Catalunya
Amaga resum | Esconde resumen | Hide abstract

La traducció automàtica com a eina didàctica
Marcos Cànovas, Universitat de Vic i
Maria González Davies, Universitat Ramon Llull